• November 11, 2020 7:19 am
  • Avissawella, Colombo
On Call
ඔබේ වාහනයේ සියළුම Auto Electrical Repairing සදහා විශ්වාසනීය සේවාවක් ලබාගැනීමට සහ ඒ සදහා අවශ්ය සියළුම අමතර ෙකාටස් එකම වහලක් යටින් වගකීමක් සහිතව ලබාගන්න
Dinesh Auto Electrical & Auto A/C
𝗗𝗶𝗻𝗲𝘀𝗵 𝗔𝘂𝘁𝗼 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮𝗹 & 𝗔𝘂𝘁𝗼 𝗔/𝗖 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗥𝗲𝗳
𝗡𝗼. 𝟰𝟭𝟱, 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗼 𝗥𝗼𝗮𝗱, 𝗣𝘂𝘄𝗮𝗸𝗽𝗶𝘁𝗶𝘆𝗮.
𝟬𝟯𝟯 𝟮𝟮 𝟮𝟮 𝟴𝟰𝟯

Overview

  • Condition : New
  • Item Type : Auto part

Location

directly to No.415, Colombo Road, Puwakpitiya , Sri Lanka. ,10712,Avissawella,Colombo

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *